Skip to main content
0
Archives

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ – ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2024

By December 23, 2023March 17th, 2024No Comments

Πρόσκληση υποβολής ακαδημαϊκών περιλήψεων & εργασιών για φοιτητές/τριες με έδρα την Ελλάδα: 17 Μαρτίου – 7 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ – ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2024

Ο Διεθνής Οργανισμός Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (International Association for Political Science Students – IAPSS) αποτελεί έναν ανεξάρτητο και πολιτικά αχρωμάτιστο φοιτητικό οργανισμό που έχει ως κύριους στόχους την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και τη δημιουργία ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ευκαιριών για νέους/νέες και φοιτητές/φοιτήτριες. Έχοντας ως κινητήριο δύναμη την αξία της δημοκρατικής και αδιάβλητης διακυβέρνησης, ο Οργανισμός απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και νέους/νέες ερευνητές/ερευνήτριες που ασχολούνται με θέματα που άπτονται της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, της νομικής επιστήμης αλλά και της πολιτικής φιλοσοφίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού, το ετήσιο συνέδριο πρόκειται να διοργανωθεί στην Αθήνα. Το θέμα που έχει επιλεχθεί για το συνέδριο είναι «Το Μέλλον της Διακυβέρνησης στην Ψηφιακή Εποχή» («Future of Governance in the Digital Era»). Το Συνέδριο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Ακολουθεί το κείμενο πρόσκλησης υποβολής περιλήψεων άρθρων. Παρακαλούμε προσέξτε ότι το κόστος συμμετοχής για φοιτητές/τριες Ελληνικών ιδρυμάτων είναι €30, και όχι από €95 έως €135 όπως για άλλες χώρες που συγκαταλέγονται στο Group A, όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη πρόσκληση στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

“Future of Governance in the Digital Era”
Athens, Greece

The digital era has revolutionized the way societies function, communicate, and are governed. The integration of technology into governance processes has shown the potential to enhance efficiency, transparency, and citizen engagement. Although the rate of adoption of digital tools among government has been slow at first, the growing accessibility of mobile Internet, and notably the COVID-19 pandemic, have forced government transformation to adapt to the digital era. Governments have taken notice of how digital tools help to accelerate operations and optimize resources, allowing for a more effective allocation of public funds. Governmental entities started making use of data-driven decision-making as the ability to collect and analyze vast amounts of data empowered them to make informed decisions based on evidence and trends.

However, the high pace of progress of digital technologies presents challenges to governance. Crucial questions about privacy, security, and the equitable distribution of digital resources have been posed, while the recent developments in the field of Artificial Intelligence (AI) have raised concerns about the risks created by the growing accessibility to AI models. The governments-signatories to The Bletchley Declaration have highlighted that “many risks arising from AI are inherently international in nature, and so are best addressed through international cooperation”. As we navigate through an increasingly interconnected and technologically driven global landscape, the future of governance faces unprecedented challenges and opportunities.

There are many implications of the digital era on issues such as human rights, privacy, and the rule of law. How do digital advancements affect the balance between security and civil liberties?

What challenges emerge in ensuring ethical governance in the face of rapid technological change? How are developing nations navigating the challenges posed by digitalization? How do advancements in technology impact the security of government systems and citizens’ personal data?

With this conference theme, IAPSS hopes to encourage students and junior scholars of political science and related disciplines to participate in this exciting academic discussion. If you have never presented a paper before, this is your best chance to start!

Subthemes

Security and Conflict
– Digital transformation and its impact on conflict.
– Information, espionage and warfare.
– Virtual propaganda and security threats.
International Relations and Diplomacy
– Opportunities and challenges for cooperation.
– Virtual (public) diplomacy.
– International organizations and Global AI Governance
Political Communication
– Global (dis)information management.
– Social media, virtual spaces and political leadership.
– Artificial Intelligence in political campaigning.
Climate Change
– Technology solutions for climate change mitigation.
– Green energy and sustainable development.
– The environmental footprint of Artificial Intelligence solutions.
Human Rights and the Rule of Law
– Digital surveillance and human rights.
– The impact of digitization on human rights and the rule of law.
– Ethical hacking.
Gender and Identity Politics
– Virtual spaces for queer voices.
– Community, organization and political participation.
– Feminism’s online wave.
Global Markets & Economy
– Fintech and its implications for global markets.
– Global supply chains.
– The impact of digitalization on labor markets.
Global South
– Digital inclusion and development in the Global South.
– Digital skills in the Global South.
– South-South cooperation in the digital era.
Political Theory and Philosophy
– Classical debates in the digital era.
– Ethics and morality in artificial intelligence.
– The inclusion of digitization in political philosophy.
Society and Governance
– Virtual activism and social change.
– Democratic governance and public services.
– Social inclusion and digitization.
Other
If you believe your topic is connected to the theme of the conference but none of the subthemes, please select this category.
 

Guidelines for Abstract Submissions:

Please send us your abstract (200 – 300 words) with your name, your subject of study and home university, contact data, and 5 keywords by the deadline of April 7, 2024, by filling out the Abstract Submission Form via the IAPSS website

Panel Chairs and Discussants:

The paper presenters will present their essays (individually or in a small group) during the panel before the floor opens to a 15-20 minute Question & Answer session. The role of the panel chairs is to coordinate the discussion, maintain proper timing and moderate the Q&A sessions. The discussants, participating in the panel, will be called to engage in active dialogue based on the topic of the paper.

If you are interested in fulfilling one of these positions, please send your CV, including the above-mentioned personal data, to worldcongress@iapss.org.

Timeline:

The selection panel will consist of the IAPSS Vice-President for Academic Affairs and members of the Academic Department. Selected candidates for all positions (presenters, chairpersons, discussants) will be announced on a rolling basis. The final papers of selected candidates should be submitted by April 21st, 2024.

Registration

Please note that you need to be registered for the World Congress by purchasing your ticket in the IAPSS Web Store. Registration for panelists may take place after abstract decisions are announced.

Κόστος συμμετοχής για φοιτητές/τριες Ελληνικών ιδρυμάτων

Το κόστος συμμετοχής για φοιτητές/τριες Ελληνικών ιδρυμάτων είναι €30. Το εισιτήριο μπορεί να αγοραστεί από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 1η Απριλίου 2024.

Η διοργανωτική ομάδα του Ετήσιου Συνεδρίου του Διεθνούς Οργανισμού Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ειρήνη Κυριακίδη
Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνη Τμήματος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Διεθνής Οργανισμός Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (IAPSS)
academic@iapss.org
www.iapss.org

Close Menu